Bireysel Bağımlılık Tedavisi Programı (bibap); Prof. Dr. Kültegin Ögel ve ekibi tarafından geliştirilmiş bireysel bağımlılık müdahale programıdır. Alanda çalışan ve bağımlılıkla karşılaşan uzmanların uygulaması gereken psikososyal müdahaleleri içerir.

Bibap Uygulama Rehberi; alanda çalışan uzmanlar için bağımlılıkta müdahaleye ilişkin pratiğe yönelik bilgileri ve uygulamaları içerir. Daha fazla bilgi için tıklayın...

Modüler bibap; klinik görüşmelerde kolayca uygulanmayı sağlamak amacıyla geliştirilmiş görsel kartlardan oluşmakta ve daha çok bağımlılık tedavi merkezlerinde uygulanmak üzere geliştirilmiştir. Daha fazla bilgi için tıklayın...

Bağımlılık Danışmanlığı Matriksi; danışanın risk ve ihtiyaçlarını saptayan ve tedavide izlenecek yolu belirleyen bir formülasyon yöntemidir. Prof. Dr. Kültegin Ögel tarafından geliştirilmiştir. Bağımlılık Danışmanlığı Matriksi; iyileşme planının oluşturulmasına katkıda bulunur. Daha fazla bilgi için tıklayın...

Online psikoeğitim filmleri; farklı konuda eğitim içeren video filmlerden oluşur. Bağımlı kişilerin bağımlılık ve bağımlılıkta iyileşme kavramını  öğrenmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmış psikoeğitim filmleridir.Daha fazla bilgi için tıklayın...

İyileşme kartları; müdahale sürecinde yapılan uygulamaların etkinliği artırmak ve pekiştirmek amacıyla hazırlanmış, iyileşmenin temel kurallarını içeren sözlerden oluşan kartlardır. Daha fazla bilgi için tıklayın...

Bağımlılık ve iyileşme süreci filmleri; bağımlılığın nasıl geliştiğini ve iyileşmenin aşamalarını anlatan, kişinin içinde bulunduğu sürecin farkındalığını artırmayı hedefleyen iki ayrı filmden oluşmaktadır. Daha fazla bilgi için tıklayın...

Değerlendirme ve araştırma amacıyla, bibap'a özel iki ölçek geliştirilmiş ve iki modülün etkinlik çalışması yapılmıştır. Relaps risklerini değerlendirmede MORİ, aileyi değerlendirmek için 10 soruluk BAPİ-Aile formu,  izlemede değişimi saptama amacıyla BASİ kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için tıklayın...

Dikkat!

Bibap materyallerinin hepsi alanda çalışan uzmanlara yöneliktir. Eğitim alan uzmanlara verilmektedir.

Eğitim için yan tarafta verilen e-posta adresine yazabilirsiniz.