AİLEYLE GÖRÜŞME 

Aileyle görüşme amacıyla modüler bir oturum geliştirilmiştir. Bu oturum 11 karttan oluşmaktadır..

Bu oturumun hedefleri şunlardır:
•    Aile üyelerine bağımlılığın bir beyin hastalığı olduğunu anlatmak
•    Aile içi bağları güçlendirmeleri gerektiğini vurgulamak
•    Çatışma çözme becerilerini geliştirmelerini gerektiğini göstermek
•    Sorumluluk verme becerilerini gerektiğini göstermek
•    Kural koyma becerisini kazandırmak
•    Bağımlılığa karşı tutumlarını değiştirmek