BAĞIMLI EBEVEYNİN ÇOCUĞU İÇİN AİLE İLE GÖRÜŞME

Bağımlılık bir aile hastalığıdır. Alkol veya madde bağımlısı, tek başına problemin tamamı değildir. Ailedeki her birey, özellikle de çocuklar, ebeveynlerinin yaşadığı bağımlılık probleminden etkilenmektedir.

Yapılan araştırmalara göre; bir veya daha fazla ebeveynin alkol veya uyuşturucu kullandığı evlerde büyüyen çocukların bağımlılık geliştirme riski yaklaşık iki kat daha fazladır. Bağımlı kardeşler de benzer sorunlara yol açabilmektedir.

Bağımlı kişinin iyileşme sürecine girmesi, aileyi daha işlevsel yapabilse de tek başına tüm sorunları çözmekte yeterli olmayacaktır. İdeal olan ailedeki tüm bireylerin kişisel gelişim ve iyileşme sürecine adım atmasıdır.

Bağımlı ebeveynin çocuğu için, ailenin bağımlı olmayan üyesiyle görüşme yapılır. Bu görüşmenin hedefleri şunlardır:
•    Bu çocukların risk altında olduklarını fark ettirmek
•    Bu çocukların yaşadığı sorunların farkına varmalarını sağlamak
•    Bağımlı ailelerinde çocukları bekleyen tehlikeler- riskler
•    Çocuklara yönelik doğru davranış biçimleri sergilemelerini öğretmek
•    Gerektiğinde psikolojik destek almaları için yönlendirmek

Bu görüşme; toplam 15 karttan (başlıktan) oluşmaktadır.

Bağımlı ebeveyni olan çocukların yaşadıkları sorunlara ilişkin bilgi notunu okumak için tıklayın…