BAĞIMLILIK DANIŞMANLIĞI MATRİKSİ UYGULAMA SÜRECİ

Öncelikle iyi bir öykü alınması gereklidir. Bu amaçla bağımlılık inceleme tanıma envanteri kullanılabilir (BİTANE). BİTANE hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın…

Tüm bu bileşenlerin ve alanların standart bir değerlendirmesini yapmak amacıyla; Bağımlılık Danışmanlığı Matriksi Değerlendirme Formu geliştirilmiştir. Formu indirmek için tıklayın…

Her bileşeni niceliksel olarak değerlendirmek için aşağıdaki ölçeklerden yararlanabilirsiniz.
•    Sosyal alandaki risk ve ihtiyaçlar için: Sosyal Risk İndeksi (SORİ) ölçeği, tıklayın…
•    Eşlik eden ruhsal durumlar için: Bağımlılık Profil İndeksi Klinik formu (BAPİ-K),  tıklayın…
•    Bağımlılık bilgisi konundaki risk ve ihtiyaçlar için; Bağımlılık Bilgisi Değerlendirme Ölçeği (BİLGE), tıklayın…
•    Ailenin ihtiyaçlarını saptamak için: Aile Bağımlılık Profil İndeksi (BAPİ-A), tıklayın…
•    Yaşamı düzenleme konusundaki risk ve ihtiyaçlar için; Bağımlılıkta Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği, tıklayın…
•    Tekrar kullanmayı önleme konusundaki risk ve ihtiyaçlar için: Moodist Relaps İndeksi (MORİ), tıklayın…

Bağımlılık Danışmanlığı Matriksinde saptanan sorunlarla nasıl çalışılacağı ise Bibap Uygulama Rehberinde anlatılmaktadır.