BAĞIMLILIK DANIŞMANLIĞI MATRİKSİ 

Bağımlılık Danışmanlığı Matriksi Nedir?

Bağımlılık tedavisinde; risk ve ihtiyaçların belirlenmesi ve ona göre bir tedavi planının oluşturulması çok önemlidir. Bağımlılık çok boyutlu bir hastalıktır. Bu nedenle farklı boyutlarda risklerin ve klinik ihtiyaçların saptanması, bütüncül tedavi yaklaşımının oluşmasını sağlayacaktır. Bu amaçla; Bağımlılık Danışmanlığı Matriksi geliştirilmiştir

Bağımlılık Danışmanlığı Matriksi; danışanın risk ve ihtiyaçlarını saptayan ve izlenecek yolu belirleyen bir formülasyon yöntemidir (Ögel K, 2017). Bağımlılık Danışmanlığı Matriksi; iyileşme planının oluşturulmasına katkıda bulunur.

İyileşme planı, çalışanın danışmanlık sürecinde izleyeceği yolu göstermesi açısından önemlidir. Standart bir yöntem izlemek amacıyla Bağımlılık Danışmanlığı Matriksi geliştirilmiştir. 

Bağımlılık Danışmanlığı Matriksi aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. Bağımlılık Danışmanlığı Matriksi 8 bileşenden oluşmaktadır. Bağımlılık Danışmanlığı Matriksinin 8 bileşeni şunlardır: 
1.    Tıbbi destek ihtiyacı
2.    Sosyal destek ihtiyacı
3.    Bağımlılık hakkında bilgilendirme ihtiyacı
4.    Ruhsal destek ihtiyacı
5.    Hedeflerin belirlenmesi
6.    Aileyle çalışma ihtiyacı
7.    Yaşamı düzenleme ihtiyacı
8.    Tekrar kullanmayı önleme ihtiyacı

Bağımlılık Danışmanlığı Matriksinin 8 bileşeni hakkında açıklamayı indirmek için tıklayın…

Bu 8 bileşen, danışanın risk ve ihtiyaçlarını toplu bir şekilde göstermektedir. Bu değerlendirmenin ardından, belirlenen bu risk ve ihtiyaçlara uygun müdahaleler yapılması daha kolay olmaktadır.  Vaka tartışmalarının da Bağımlılık Danışmanlığı Matriksi üstünden yapılması, tartışmayı standardize etmesi açısından yararlıdır.

Bağımlılık Danışmanlığı Matriksi uygulama süreci hakkında bilgi almak için tıklayın…

Bağımlılık Danışmanlığı Matriksinin 8 bileşeninin akılda kalması amacıyla TıSBiRHAYaT şeklinde bir akrostiş geliştirilmiştir. Görmek için tıklayın…

Kaynak gösterme: Ögel K. Bağımlılık Danışmanlığı Matriksi. Bireysel Bağımlılık Tedavi Programı (BİBAP). Yeniden Yayınları, 2017, İstanbul