BAĞIMLILIK VE İYİLEŞME SÜRECİ FİLMLERİ

Bağımlılık süreci filmi; bağımlılığın nasıl geliştiğini ve aşamalarını anlatan, kişinin içinde bulunduğu sürecin farkındalığını artırmayı hedefleyen bir video filmdir.

İyileşme süreci filmi ise; bağımlılıkta iyileşmenin aşamalarını anlatmaktadır. Kişinin iyileşme sürecindeki farkındalığını artırmak hedeflenmektedir.