YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK GÖRÜŞME PROGRAMI 

Yapılandırılmış Klinik Görüşme Programı Uz. Psk Melike Şimşek ve Prof. Dr. Kültegin Ögel tarafından geliştirilmiş olup, Bireysel Bağımlılık Tedavisi Programının (bibap) bir bileşenidir. Yapılandırılmış Klinik Görüşme Programı, daha çok madde bağımlılığı tedavi merkezlerinde uygulanmak üzere geliştirilmiştir.

Neden Yapılandırılmış Klinik Görüşme Programı?
•    Uygulaması kolay öğrenilebilir ve kolay uygulanabilir.
•    Uygulayıcılar arası standardizasyonu sağlar.

Bibap Yapılandırılmış Klinik Görüşme Programı Modülleri

Bibap Yapılandırılmış Klinik Görüşme Programı şimdilik 4 ayrı modül içermektedir. Bunlar:
•    Erken dönem oturumları modülü
•    Tekrar kullanmayı önleme modülü
•    Kadın modülü
•    Duygu düzenleme modülü

Zaman içinde yeni modüller eklenecektir.

Oturumlar ve oturumların uygulanma sırası

Oturumlar, aşağıda yer alan sırayla uygulanmalıdır. Gerekli durumlarda sıralama değiştirilebilir.

Erken dönem oturumlarının sonunda yer alan “iyileşmek için değişmek gerek” oturumları, tekrar kullanmayı önleme konusunda bir özet içermektedir. Eğer “tekrar kullanmayı önleme oturumları” yapılamayacaksa, bu bilgileri vermek amacıyla erken dönem oturumlarının sonuna eklenmiştir.

Erken dönem oturumları
1.    Öykü almak ve değerlendirmek
2.    Katılımı sağlamak
3.    Alkol-madde etkileri
4.    Bağımlılık ve iyileşmek
5.    Beyin ve bağımlılık
6.    Kaymayı tanımak ve önlemek
7.    İyileşmek için değişmek gerek-1
8.    İyileşmek için değişmek gerek-2

Tekrar kullanmayı önleme oturumları
1.    Duyguları tanıma ve başa çıkmak
2.    Düşüncelerle başa çıkmak
3.    İstek ile başa çıkmak
4.    Yaşamı düzenleme
5.    Aile ilişkilerini düzenleme
6.    Arkadaş ilişkilerini düzenleme
7.    Dürtüsellikle başa çıkmak
8.    Stresle başa çıkma