EŞ BAĞIMLILIK

Eş bağımlılık; bağımlı bireyin yakınlarının bağımlılık sürecinin doğasını inkar eğiliminde olduğu, bağımlı tarafından bildirilen mazeretleri sorgulamadan kabul ettiği, bağımlıya karşı sorumlu ve suçlu hissettiği ve farkında olmadan bu suçluluk duygusunun bağımlılık davranışının sürmesine neden olduğu durumu açıklayan bir kavramdır.

Kişinin eş bağımlı olmasına zemin hazırlayan çeşitli faktörler mevcuttur, bunlardan bazıları:
•    Herhangi bir bağımlılığın olduğu ortamda büyümek
•    Alkol / madde / seks vb. bir bağımlılığı olan bireyle yaşamak
•    Erken yaş travma öyküsü 
•    Duygusal açıdan baskılayıcı ortamda yaşamak
•    Ailede veya içinde bulunulan sosyal sistemde sınırların net çizilmemiş olması şeklinde sıralanabilir. 

Yapılan çalışmalar eş bağımlılık özelliklerinin daha çok kadınlarda görüldüğünü göstermektedir. Bu kişilerin yaşadığı başlıca duygu ve davranışlar şu şekildedir:
•    Kaygı
•    Suçluluk
•    Diğerkamlık; yani bir başkasını kendinden daha çok düşünme eğilimi
•    Ses çıkaramama
•    Kaçınma

Eş bağımlılığın ortadan kalkmaması, bağımlı olan kişinin bağımlılığının sürmesine ve eş bağımlı davranış gösteren kişinin maddi manevi tükenmesine yol açar.

Eş bağımlılık (BEŞF) ölçeğinin makalesi ve ölçek formuna ulaşmak için tıklayın...